فروشگاه فایل

فروشگاه فایل و پروژه های دانشجویی معماری , عمران , شهرسازی , مکانیک , برق , کامپیوتر و ...

111 222 333 444

اطلاعیه فروشگاه

با سلام خدمت مشتریان عزیز: در صورت داشتن مشکل با پشتبیانی تماس حاصل فرمایید. با تشکر

دانلود رساله طراحی مسجد

دانلود رساله طراحی مسجد

دانلود رساله طراحی مسجد در 136 صفحه ورد و پی دی اف .doc  .pdf

 

 

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

 

فصل اول: مقدمه

3

1- 1 طرح موضوع

5

1-2 زمینه های پژوهش

8

1-3 پرسش ها و فرضیه های پژوهش

9

1-4 اهداف پژوهش

9

      1-5 روش تحقیق

10

     1-6 تعریف اصطلاحات

11

              1-7-1 نگاهي به معماري مساجد جهان:

13

             1-7-2 نگاهی به معماری مساجد معاصر جهان

14

      1-7-3 روند تغییرات

18

     1-8 نیم نگاهی به معماری معاصر ایران

21

1-9 نگاهی به مسجد و تزئینات اسلامی در معماری اسلامی

23

           1-9-1 آجركاری

24

          1-9-2 آجركاری

26

         1-9-3 كاشی كاری

27

   1-9-4 مقرنس چیست؟

27

      1-9-4-1 الف) مقرنس در ایران پیش از اسلام

27

      1-9-4-2 ب) مقرنس پس از اسلام در ایران

28

      1-10 معماری تزئینات مسجد های ایران

29

        1-10-1 آجرکاری

35

       1-10-2 گچ‌بری

38

      1-10-3 کاشى‌کارى

41

      1-10-4 کاشی معرق:

42

          1-10-5 منبت‌کارى و تزئینات چوبى

45

   1-10-6 خاتم‌سازى

46

  1-10-7 معرق‌ روى چوب

46

       1-10-8 آینه‌کارى

 

فصل دوم

50

       2-1 اصول طراحی مسجد

50

2-2 معماري و ساختمان مسجد  

50

2-3 معماري عملكردي مسجد

52

         2-3-1 جهت قبله

53

         2-3-2 اتصال صفوف

53

         2-3-3 آستانه ورود به شبستان

54

         2-3-4 كفش كن

54

         2-3-5 وضو

55

         2-3-6 آستانه ورود به مسجد

     55

   2-3-7 صحن

56

     2-4 اساس سازه اي مساجد

58

     2-5 اهميت فضاي خالي در هنرمعماري اسلامي

 

فصل سوم

64

3-1 مسجد جامع اصفهان

64

    3-1-1 نحوه ي ارتباط ساختارهاي مختلف مسجد

65

           3-1-2 تمايز رابطه انسان ها به لحاظ شکلي

65

     3-1-3 نقش عناصر و واژگان فضايي مسجد

71

     3-1-4 ورودي ها

73

     3-1-5 ايوان ها

73

         3-1-5-1 ايوان جنوبي (صفه ي صاحب)

74

             3-1-5-2 ايوان شرقي (صفه ي شاگرد:(

74

             3-1-5-3 ايوان شمالي ( صفه ي درويش(

75

             3-1-5-4 ايوان غربي (صفه ي استاد(

76

         3-1-6 ساختمان چهار پايه ي روي حوض

77

   3-1-7 صحن

77

   3-1-8 گنبدخانه ي نظام الملك

81

         3-1-9 محراب اولجايتو :

82

   3-1-10 محراب ایلخانی

83

         3-1-11 مناره ها

84

         3-1-12 بررسي تكنيك ساخت مسجد جامع اصفهان

86

      3-2 مسجد جامع اردستان

90

     3-3 نمونه های خارجی

90

          3-3-1 مسجد کلن آلمان

95

          3-3-2 مسجد یشیل ترکیه

 

فصل چهارم

99

      4-1 موقعیت جغرافیایی و حدود و مشخصات شهرستان

99

          4-1-1 مطالعات محیطی

99

          4-1-2 استان آذربايجان غربي

101

4-2 ويژگيهاي جغرافيايي تاريخي وسياسي

101

4-3 حدود شهرستان بوكان

101

     4-3-1 ويژگيهاي سياسي‌و اداري شهرستان بوكان

103

4-4 لرزه خيزي

103

4-5 خلاصه ای از ویژگی های شهربوکان

103

     4-5-1 بوکان شهر عروسان

103

       4-5-2 سابقه تاریخی بوکان

106

       4-5-3 پوشش مردان و زنان کرد

108

        4-6 زبان و لهجه مردم بوکان

108

        4-7 آثار و ابنیه موجود در شهر بوکان

109

             4-7-1 مسجد جامع بوکان

110

             4-7-2 مسجد حمامیان

111

             4-7-3 تپه ايزرتو (قلايچي) بوكان

111

           4-7-3-1 جغرافياي گذشته ايزر تو

112

           4-7-3-2 تطابق تپه ايزرتو(قلايچي)

114

4-8 موقع جغرافیایی شهرستان بوکان

114

    4-8-1 موقع ریاضی

114

    4-8-2 موقع طبیعی شهر  

115

    4-8-3 موقع میان راهی

116

      4-9 جمعیت و خانوار شهر بوکان

116

4-10 شرایط اقلیمی

117

4-11 بافت شهری و روستای

117

    4-11-1 خصوصیات کلی بافت شهری و روستای

119

    4-11-2  فرم بناها

119

        4-11-2-1 خوصوصیات کلی فرم بنا

121

    4-11-3 نوع مصالح

 

فصل پنجم

123

      5-1 بررسی سايـت انتخابی

123

         5-1-1 جانمایی و توجيه مکانيابی طرح

124

        5-1-2 تحلیل سایت

124

        5-1-3 ابعاد و اندازه سایت

124

5-1-4عوارض طبیعی و مصنوع

124

     5-1-5 شیب سایت

124

      5-1-6 دسترسی سواره و پیاده

124

            5-1-7 کاربریهای اطراف

124

            5-1-8 جهت وزش باد

125

            5-1-9  چشم اندازهای سایت

125

      5-1-10 همسایگی های سایت

126

      5-1-11 امکانات و محدودیتهای موجود

126

       5-2 انتظام فضایی مسجد و دیاگرام ارتباطی

127

5-4 جدول برنامه ریزی فیزیکی نهایی

 

فصل ششم

 

        نقشه ها

   

 

پیشگفتار

در دنیایی که فرهنگ در حال تغییر دادن خود ، از قطعیت های ساده مدرنیسم تا تفسیر پیچیده تر واقعیات بر پایه زیست شناسی،  ریاضیات و کیهان شناسی است معماری نیز در اثر رابطه تنگاتنگ با عوامل حیاتی فوق در این میان مسئول است.

آیا نگرش جدید به معماری ، نوعی تغییر ذهنیت است؟  اگر براستی الگویی نو در معماری در کار است، پس تغییر و تحول بوجود آمده در علوم ، مذهب و سیاست را نیز مورد بازتاب قرار خواهد داد ؟ این مقوله گریبانگیر ذهنهای مصنوع و غیر مصنوع در عالم بشریت است .

به هر حال ، می توان آغاز تغییری موضعی را در معماری تشخیص داد، که با دگرگونیهای ژرف جاری در حیطه علوم و زمان مرتبط است و در تمام حیطه های زیستی هم نفوذ خواهد کرد . علوم پیچیده جدید ، فراکتال ها، دینامیک غیر خطی ، کیهان شناسی علمی و سیستم خود تنظیم موجب دگر گونی چشم اندازها شده اند.

ما  از نگرش مکانیگی جهان ، به سمت نگرش خود تنظیمی در تمام سطوح ، از اتم به کهکشان ، سفر کرده ایم. نگرش این جهان نو ، که در کامپیوتر  نمودی روشن یافته ، همسو با دگر گونی هائی است که اکنون در معماری رخ نموده اند.

چکیده

بنای مسجد در بردارنده رسالت دینی و اجتماعی است و در واقع همچون آینه ای است که شرایط اجتماعی عصر خود را منعکس می کند. معماری مسجد به گونه ای مسیر تحولات و تغییرات ایجاد شده در شیوه زندگی جوامع مسلمان را نشان می دهد، و نمایانگر عمق برداشت های فرهیختگان و سازندگان هر زمان از جوهره ذهنیت و ایمان جامعه مسلمان معاصر آن است. از این حیث بنای مسجد می تواند جایگاه و درجه تمدن و همچنین میزان و ماهیت جهان بینی مسلمانان هر عصر را پیش چشم قرار دهد . معماری مسجد افزون بر اینها بر ارکان معرفتی دیانت اسلام تکیه دارد و به پشتوانه همین معرفت است که معمار بنای مسجد به ابعاد و درجات ذهنی جامعه زمان خود درک و بر آن احاطه پیدا می کند و در می یابد که آنچه در بدو امر معماری مسجد را توصیه می کند ، اصالت موضوع و منطق وجودی آن است و نه صرفا زیبایی آن ، که در بعدی جداگانه در خور بحث و بررسی است . معماری مسجد ، علاوه بر این از نظم اجتماعی و محل استقرار خود الهام می گیرد و تجسم این نظم در کالبد ساختمان مسجد به ابتکار و توانایی معمار طراح آن وابسته و نیازمند است .نظم فکری گذشتگان و دیدگاه ها و نو آوری های آنها ، با گذر از لایه های نیروی ابتکارات معماران عصر است که در قالب مبانی فکری جدید و امکانات فناوری های زمان حال ریخته می شود و نظم و نظامی تازه – و در نتیجه جلوه ای جدید – را به منصه ظهور می رساند . مفهوم و جوهره همین نظم و نظام تازه است که خصلتی جاودانه پیدا می کند.

معماری مسجد باید نیروی تعقل و خرد انسان سازنده و هوش و ذکاوت او را در قالب های معمارانه بریزد ، به طوری که بنای مسجد بتواند اعتلای روح و سیر عرفانی به سوی کمال و ظرافت و خشوع عبادی را در عمق وجود انسان مسلمان پرورش دهد .
معماری مسجد اگر بخواهد به عنوان اثر هنری مطرح شود ، باید بتواند عصاره انواع مفاهیم هنر را که در ذهنیت بشری متبلور است در خود جمع سازد و آنها را ارائه کند.
در معماری مسجد گذشته و حال و آینده ، با زندگی و فرهنگ جامعه یگانه می گردد و جوهره آن به طور همزمان در بعد تمامی این جنبه ها صورت وقوع پیدا می کند و متجلی می شود .

اساسا معماریی که با جلوه های فرهنگی جامعه هم رویداد نباشد ، وجود ندارد و معماری زمان حال تنها وقتی وجود پیدا می کند که مجموعه برداشت های ما از معماری گذشته و شمایی از آینده را در خود جمع داشته باشد

 

مقدمه

مسجد کانون تجلی هویت معنوی مسلمانان و فضای انس و الفت با معبود آفریننده جهانی بر پایه حکمت و نظم و وحدت، از صدر اسلام تا کنون مهمترین عنصر شهری و معماری و کانون تبلور عالی ترین اشکال برآمده از باورهای عمیق اعتقادی، خلاقیت، ذوق و سلیقه معماران مسلمان بوده است و مساجد دوره اسلامی کشورمان، میراث گرانبهای این سرزمین اند که آوازه آنها در سراسر گیتی پراکنده است.

بی شک حال و هوای معنوی حاکم بر مساجد تاریخی و سنتی این سرزمین، هر بیننده ای را مسحور خود کرده و به راستی که این مساجد بازتابی از عالم معقولات به عالم محسوسات اند تا گوشه ای از آن عالم مقدس را با «معماری قدسی» خود بر انسان عاجز از درک ماوراء بنمایانند. گرچه ابعاد مختلف فرهنگی، اقلیمی، سیاسی، اقتصادی، دانش فنی و ... حاکم بر جامعه در طول تاریخ بر تحولات ظاهری مساجد تأثیر گذاشته اند، اما روح معنوی حاکم بر مساجد ـ فضای راز و نیاز انسان با خالق یکتا ـ که از منبعی مشترک سرچشمه میگیرد، سبب ایجاد انسجام و پیوندی بین مساجد صدر اسلام تا پیش از دوره های متأخر شده است، گویی هر یک با زبان حال خود قصه واحدی می سرایند و "عجب آنکه این قصه را از هر زبانی که می شنوی نامکرر است. "

اما متأسفانه در مساجد معاصر کشورمان بیشترین تغییر و گسستگی را در مقایسه با سیر منسجم تحولات ظاهری مساجد گذشته شاهدیم که به دلیل عدم پیوند محکم میان صورت و معنا در این بناها، طبعاً فاقد کیفیت های فضایی و حال و هوای مساجد..............................

 

 

دانلود رساله طراحی مسجد,رساله طراحی مسجد,رساله مسجد,مسجد,مطالعات طراحی مسجد,مطالعات مسجد,نقشه های مسجد,طرح نهایی مسجد,طراحی معماری مسجد


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
motaleaat-tarrahi-masjed_1965004_9018.zip23.8 MB